Pro běžného klienta bývá SEO mnohdy synonymem pro první v Googlu a Seznamu. Mírně poučený člověk si pak myslí, že stačí vhodný text nějak rozmístit na stránce a má to SEO. Poněkud barvitější skutečnost poodhaluje následující text.

SEO (více viz optimalizace pro vyhledávače) není tajemnou alchymií. Je spíše o trpělivosti, schopnosti plně využít již objevené a hledání nových možností. Níže uvedená periodická tabulka SEO faktorů shrnuje ty hlavní a zároveň ukazuje jejich vliv (1 - slabý, 3 - silný) na výsledek optimalizace webu pro vyhledávače. Zásadní je, že komplexní SEO využívá celou paletu faktorů. Využití jen jednoho z nich, znamená pramálo.

Search Engine Land Periodic Table of SEO Ranking Factors

Vysvětlivky k jednotlivým prvkům

Obsah

Cq kvalita +3 Stránky jsou obsahově výživné, text vhodně strukturovaný a čtivě napsaný.
Cr výzkum +3 Důkladná analýza klíčových slov. Ukáže, která spojení mohou návštěvníci použít pro vyhledání příslušné stránky.
Cw slova +2 Vhodné stránky obsahují vhodná klíčová slova a fráze, které by mohly být využity při vyhledávání.
Ce zaujetí +2 Návštěvníci na webu stráví nějakou dobu - prohlédnou si více než onu jednu stránku, na kterou vstoupili.
Cf aktualizace +2 Stránky jsou aktuální - žijí, zveřejňují zajímavý obsah, ...

 

Možná jste někdy pátrali po významu termínu základní SEO. Bývá používán v nabídkách na tvorbu webových stránek. Jsou to, více či méně dobře, ošetřené následující dvě oblasti - HTML a architektura.

HTML

Ht titulky +3 Jednotlivé stránky obsahují vlastní titulky, zahrnující klíčová slova relevantní k textu.
Hd popis +2 Meta tag description obsahuje stručný a výstižný popis příslušné stránky. Google tento text zobrazuje ve výsledcích hledání a má tedy vliv na rozhodování o (ne)navštívení stránky.
Hh nadpisy +1 Text je přehledně strukturován pomocí nadpisů. Ty navíc obsahují i vhodná klíčová slova.

Architektura

Ac průchodnost +3 Roboty vyhledávačů mohou snadno procházet jednotlivými stránkami webu.
As rychlost +1 Stránka se načítá rychle.
Au URL +1 Krátké a srozumitelné URL adresy obsahující vhodná klíčová slova.

Odkazy

Lq kvalita +3 Odkazy vedou z důvěryhodných, kvalitních nebo respektovaných webových stránek.
Lt text +3 Odkazy obsahují text, na který by mohla být vyhledávána stránka, na niž míří.
Ln množství +1 Množství odkazů mířících na konkrétní stránku.

Sítě

Sr reputace +2 Obsah webu je sdílen respektovanými osobami na sociálních sítích.
Ss sdílení +1 Množství sdílení obsahu webu na sociálních sítích.

Důvěra

Ta autorita +3 Odkazy, sdílení a další faktory dělají z webu respektovanou autoritu.
Th historie +1 Web nebo doména funguje dlouhodobě ve stejné oblasti.

Nekalé praktiky

Vc cloaking -3 Vyhledávacím strojům je předkládán jiný obsah než lidem.
Vp placené odkazy -3 Využívání placených zpětných odkazů.
Vt povrchnost -2 Chudý, povrchní, bezobsažný web.
Vs vycpávky -1 Nadužívání klíčových slov v textech.
Vh skrývání -1 Klíčová slova jsou v textech barvou nebo jiným způsobem záměrně ukryta.
Vl odkazový spam -1 Množství odkazů vytvořených spamováním blogů, fór, ...

Blokování

Jestliže někdo ve vyhledávání (Google) zablokuje stránku, sníží důvěryhodnost webu obecně (Bt). Významně pak v případě personalizovaného vyhledávání (Bp).

Bt blokování -1 Množství osob zablokovalo stránku ve výsledcích vyhledávání.
Bp blokování -3 Někdo zablokoval stránku ve výsledcích vyhledávání.
Poptat tvorbu webu