Návratnost investice je pro PPC klíčovou metrikou. Na základě několika ukazatelů je lehké ji spočítat a určit finanční (ne)výhodnost jednotlivých kampaní. 

Hodnota ROI (Return on Investment) vyjadřuje zisk, nebo ztrátu, ve vztahu k počáteční investici. Jinými slovy řečeno, kolikrát se investice vrátila. V případě PPC kampaní je to o to jednodušší, že vše je možné poměrně spolehlivě měřit. 

Výpočet ROI

Pro výpočet je nutné znát základní proměnné:

Obecný vzorec pro výpočet ROI je následující:

ROI [%] = ((celkové výnosy - celkové náklady) / celkové náklady) * 100 [%] 

Příklad

Řekněme, že jste do PPC reklamy vložili 9 000 Kč. Celková hodnota objednávek služeb byla 94 000 Kč, přičemž náklady na realizaci objednávek činily 22 000 Kč. Náklady na správu kampaně vystoupaly na 3 600 Kč. Celkové náklady tedy činily 34 600 Kč.

Výpočet s uvedenými hodnotami bude následující:

ROI [%] = ((94 000 - 34 600) / (34 600)) * 100 = 172 %

Výsledná hodnota může být matoucí, takže pozor na její interpretaci:

Pokud je ROI = 100 %, zisk se rovná nákladům. Jste na nule.
Pokud je ROI > 100 %, zisk převyšuje náklady. To je dobré.
Pokud je ROI < 100 %, náklady převyšují zisk. Jste ve ztrátě.

Možná trochu přehlednější je hodnota ROAS (Return on Advertising Spend), vyjadřující míru návratnosti jedné proinvestované koruny. Vzorec je stejný jako u výpočtu ROI, jen se výsledek nenásobí 100 - nepřevádí se na procenta. 

ROAS [Kč] = ((94 000 - 34 600) / (34 600)) = 1,72 Kč

Jedna vložená koruna přinesla Kč 1,72.

Poptat tvorbu webu