SEO
optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization).- podpora zobrazení stránky v organických výsledcích vyhledávání.
SEM
marketing ve vyhledávačích (Search Engine Marketing) - placené marketingové aktivity realizované prostřednictvím vyhledáváčů a jiných platforem.

V prvopočátcích on-line marketingu, někdy kolem roku 2001, se o SEO mluvilo jako o součásti SEM. Postupným vývojem ale došlo k oddělení obou oblastí a marketing ve vyhledávačích se stal samostatnou částí internetového marketingu. V čem je tedy rozdíl?

SEO i SEM se zaměřují na zvýšení návštěvnosti konkrétní webové stránky. Cíleným vyhledávačem je pak především Google. Ze širšího pohledu je SEO o vylepšování webu tak, aby generoval návštěvnost. SEM je pak především o placených metodách, jeijchž cílem je opět zobrazení webu ve vyhledávání.

PPC, jen proměnná v mixu SEM

PPC, anglicky pay-per-click, neboli platba za proklik je další populární zkratkou. PPC je možné chápat jako termín, který se objevil v divokých začátcích prvních strategií cílících na úspěch ve vyhledávačích. Je možné, že různí lidé používali různé termíny pro označení stejné věci. Tedy placené digitální reklamy ve vyhledávačích.

Jiné termíny a taktiky používané v iniciativách digitálního marketingu – zejména ty, které jsou spojeny s marketingovými taktikami ve vyhledávání (placené i organické) – však nemusí být tak jednoduché a jasně definovatelné.

Rozdíl mezi SEO a SEM / PPC

SEO

SEO se rozumí optimalizace pro vyhledávače. Marketéři ale vyhledávače neoptimalizují - nemají na ně žádný vliv. Optimalizován je obsah a jednotlivé webové stránky. Smyslem je, aby na nich uživatelé našli vhodně strukturované informace a aby byly srozumitelné pro vyhledávače (měli na ně přístup a odkazovali na ně). SEO v sobě skrývá dlouhodobé aktivity, jejichž přínos se začne projevovat až v delším časovém horizontu.

SEM / PPC

PPC marketing je minimálně velmi rozsáhlou součástí SEM. Překrývají se v následujících oblastech:

Používat SEO nebo SEM?

V ideálním případě SEO i SEM. Jenže, jak už je uvedeno výše, je to o rozpočtu... Je ale možné rohodnout se i na základě cílů.

Jaké jsou vaše cíle?

Pokud chcete rychle zvýšit návštěvnost, podpořit prodej, vyzkoušet novou nabídku nebo jen zviditelnit web, SEM je správnou volbou. 

Na druhou stranu SEO je maraton, ne sprint. Trvá déle, než se projeví výsledky. Ideální pro dlouhodobý růst.

Jaký je rozpočet?

Je zřejmé, že kampaně SEM budou stát peníze. Koneckonců existuje důvod, proč se tomu říká platba za proklik. Pokud máte rozpočet napjatý nebo máte nízké produktové marže, nemusí mít smysl provozovat SEM. 

SEO je spíše časovou investicí než finanční. Ke spolupráci ale pravděpodobně můžete získat lidi, které znáte. Autoři, IT pracovníci, obchodníci, partneři, ...

Jak si web aktuálně vede?

Pokud jsou už webové stránky dobře viditelné na správná klíčová slova, SEO aktivity budou primárně řízeny změnami v algoritmu Google a konkurencí.

V této situaci je SEM ideálním rozšířením. A naopak, pokud nezaznamenáváte velký organický provoz, pravděpodobně si budete muset udělat pořádek v SEO, než začnete utrácet peníze za placené reklamy.

Kolik dat máte nebo potřebujete o návštěvnících?

SEM vám umožňuje zachytit mnohem více údajů o návštěvnících než organické vyhledávání. Výkon PPC kampaní můžete sledovat i prostřednictvím Google Analytics, kde můžete vidět kliknutí, zobrazení, CTR, návštěvy, konverze atd. Tato data pak můžete použít ke sledování trendů a přilákání nových zákazníků.

Jaká je vaše online pověst?

SEO je skvělý způsob, jak ovládat příběh kolem značky. Pomocí stejných technik, které používáte k tomu, abyste se vyšplhali na přední místa ve vyhledávání, můžete ovládat způsob, jakým je organizace vnímána online.

Pokud to dokážete ustát, měli byste kombinovat SEO a SEM jako doplňkové vyhledávací strategie. Tímto způsobem můžete použít data, která shromáždíte z PPC kampaní, k vylepšení SEO kampaní. Získáte tak lepší představu o tom, co přesně publikum hledá. Když někdo klikne na vaše odkazy, můžete mu přizpůsobit svůj obsah.

Kombinace obou postupů také umožňuje vytvářet remarketingové kampaně. Pokud práce v oblasti SEO přivádí návštěvníky, ale nevidíte požadované konverze, můžete pomocí SEM aktivně oslovit tyto skupiny a přivést je zpět na váš web. 

Spárování SEO a SEM také umožní zcela ovládnout stránky s výsledky vyhledávačů (SERP). Pokud máte nejlepší umístění na první stránce výsledků a navíc placené záznamy na stejné stránce, získali jste zlatou žílu. Nevýhodou ale je, že placené záznamy mohou kanibalizovat organickou návštěvnost a to jsou zase zbytečné výdaje z rozpočtu.

Tak hodně nových návštěvníků a klientů!

Zdroj: Search Engine Journal

Poptat tvorbu webu