Tvorba webu pro společnost specializující se na dodavatelskou činnost s výpočtem výhodnosti a návratnosti dodávky čerpadel od jednotlivých výrobců. Jednoduché webové stránky. Součástí dodávky také návrh a tvorba katalogových listů.

Webové stránky byly postaveny na redakčním systému Joomla a připraveny tak, aby si je administrátor mohl spravovat samostatně. Využity jsou také komponenty třetích stran - galerie Phoca, kalendář, videogalerie. Pop-up menu je realizováno za pomoci komponenty SW Menu.

Dodavatel pokročilých systémů evakuačního ozvučení pro obchodní centra, kancelářské budovy, hotely, nemocnice a továrny. Webové stránky APS Aprosys využívají redakční systém Joomla, dále rozšířený především o správu formulářů. Webová stránka je vytvořena ve dvou jazykových mutacích.

jazyková škola s rozsáhlou sítí učeben v Olomouci, Břeclavi a Brně, specializující se na výuku angličtiny pro děti rodilými mluvčími. Webové stránky jsou doplněny o správu newsletterů včetně vyhodnocování úspěšnosti. Dle zadání byla také naprogramována komponenta pro správu kurzů a přihlášených účastníků.

Redesign původního webu. Prezentace je postavena na uživatelsky přívětivém redakčním systému Joomla. Systém je doplněn o komponentu pro tvorbu a správu uživatelských formulářů. Doplněny jsou dvě jazykové mutace. Veškerý obsah, včetně akčních nabídek, si může provozovatel spravovat sám.

Poptat tvorbu webu