V nejrůznějších internetových diskusích je, více či méně plamenně, zdůrazňováno, že už jen pouhou inzercí v Google AdWords, se z inzerující osoby (jinak neplátce DPH) automaticky stává plátce DPH. Naneštěstí se jedná o přesné citace zákona, velmi nepřesně interpretované, respektive vysvětlené.

Plátce DPH

Nepochopení celé situace pramení ze sousloví plátce DPH. Běžně je tím myšlena osoba (fyzická nebo právnická), která se z nějakého, zákonem specifikovaného důvodu, stala plátcem DPH. To znamená, že ke svým cenám připočítává DPH v platné výši, odečítá si DPH zaplacenou dodavatelům a rozdíl odvádí Finančnímu úřadu.

Neplátci DPH (fyzické nebo právnické osoby) ke svým službám ani produktům žádnou DPH nepřipočítávají. Ale pokud nakoupí zboží nebo služby od jakéhokoliv plátce daně, pochopitelně platí cenu včetně ní. A právě v této větě je zakopán pes.

AdWords plátce DPH nevyrábí

Spuštěním inzerce v AdWords, dojde k čerpání služby od plátce daně, registrovaného v Irsku, tedy EU. Je tedy povinností inzerenta příslušnou DPH zaplatit. Pokud je účet v AdWords veden jako osobní, je DPH účtována automaticky. Pokud je veden pro podnikatelské účely, musí DPH odvést inzerent.

V takovém případě je povinností inzerenta (jinak neplátce daně) přihlásit se v zákonném termínu na příslušném Finančním úřadu k platbě DPH, jako tzv. identifikovaná osoba a odvést DPH. Daň ale odvádí pouze z částky, kterou v příslušném měsíci vyčerpal v AdWords. Musí tedy daň zaplatit (nakoupil přece službu od plátce daně), ale nestává se z něj plátce daně ve smyslu uvedeném výše. Jinak řečeno, ke svým službám účtovaným zákazníkům, ani nadále žádnou daň neúčtuje!

Přiznání k dani

Přiznání k dani se podává pouze za měsíce, ve kterých probíhala inzerce. Za měsíce, kdy inzerce neprobíhala, se daňové přiznání nepodává.

Shrnuto a sečteno

Závěrem pro bezvěrce

Doporučuji upustit od studia internetových diskusí a pozorně prostudovat, co o tom píše Google. Ještě lepší, je zavolat přímo na Finanční úřad a zeptat se.

Poptat tvorbu webu